Wizyt: 99980

Dorken Delta Folie

Folie paroszczelne i paroprzepuszczalne

Telefon 22 798 08 21, 22 798 08 37
Faks 22 211 20 87
E-mail biuro@ddf.pl

Adres Ostródzka 88 , 03-289 Warszawa